Reorganizacje w Krakowie są zasadne

Jednym z trudnych problemów w większości miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze województwa nie są zaadaptowane do tak wielkiego nasilenia ruchu, jaki pojawił się poprzez wzrost ilości samochodów na naszych drogach. Z tego powodu główną z najważniejszych kierunków rozwoju które powinno podjąć niemalże każde miasto jest inwestycja w transport i komunikację. Drogi i komunikacja miejska to priorytet, który pozwoli zwiększyć wygodę krakowian jak również usprawni całość gospodarki Krakowa.

Spośród okolicznych miast, inwestycje drogowe jakie realizuje Kraków mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w referendum wypowiedzieli się za metrem, ale przed tym jak metro zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową oraz rozwój dróg potrzeba zainwestować sporo środków . Z ważniejszych decyzji finansowych trzeba wymienić:
całkowicie napędzaną elektrycznie nitkę autobusów – jedyną w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec PKP wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju miasto ma budowę przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych między już istniejącymi drogami oraz naprawy istniejących połączeń tramwajowych i połączeń podmiejskich.
Mieszkańcy remontów nie lubią – utrudnienia w komunikacji i dojazdach do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Warto jednak mieć jasność tego, że bez remontów jakość dróg nie może się poprawić i by było lepiej, wymagać trzeba cierpliwości.Jacek Majchrowski działania
Inwestycje w rozwój transportu to nie tylko nowe drogi, ale również doskonalszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie dłużej jak nowa i odporna. (jednym z przykładów jest odporna na ścieranie powierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Oczywiście, miasto potrzebuje dodatkowo kolejnych remontów i nowych pomysłów, aby jeździło się po nim dobrze. Nie tylko autem, ale również tramwajami. Mimo to widać jasno, że całość jest na najlepszej drodze do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę wygodnie i przyjemnie.