lean prezentacje

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie niepotrzebnych. Lean to filozofia pracy polegająca na podejściu procesowym Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Wykorzystanie technik lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które elementy procesów są zbędne dla firmy.